Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la normativa estatal de protecció de dades. LAURA RIERA informa:

Informació bàsica Protecció de Dades

Responsable

Identitat: LAURA RIERA GONZALEZ – NIF: 53653924F
Nom comercial: LAURA RIERA
Domicili Social: Electrònica 18 08110 Montcada i Reixac
Telèfon: 644806677
Correu electrònic: info@laurariera.net

Categoria de dades

Dades de clients

Finalitat

Realitzar els serveis sol·licitats i la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis

Legitimació

Prestació de servei consistent amb garantir la correcta gestió de la relació comercial, així com, si és el cas el consentiment exprés corresponent.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Procedència

El propi interessat.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LAURA RIERA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, LAURA RIERA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Conservació de les dades

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura que la necessitem per tal de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser demanada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa.
Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb l’usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les dades personals.
En aquests casos mantindrem les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessaris per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

En LAURA RIERA quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa.

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades en un registre d’activitats de tractament de dades del qual és responsable LAURA RIERA.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Document de seguretat RGPD de: LAURA RIERA. El propietari de la web es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, LAURA RIERA suprimirà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-se a el domicili social de LAURA RIERA, Electrònica 18 08110 Montcada i Reixac. Telèfon: 644806677. Correu electrònic: info@laurariera.com identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

LAURA RIERA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i altres normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

AURA RIERA podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa. Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, LAURA RIERA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte a el correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. DOCUMENT DE SEGURETAT RGPD DE: LAURA RIERA.

INFORMACIÓ GENERAL PROTECCIÓ DADES

 

1. QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

L’entitat que és responsable del tractament de les seves dades personals és:
LAURA RIERA GONZALEZ
ELECTRÒNICA 18 08110 MONTCADA I REIXAC

PRINCIPIS CLAU

Valorem les dades personals que ens ha confiat i tenim el compromís de Tractar les seves Dades Personals de manera justa, transparent i segura. Els principis clau que LAURA RIERA aplica són els següents:

 • Legalitat: només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les seves dades personals de manera incompatible amb aquests propòsits.
  Minimització de dades: anem a limitar la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: només recollirem les seves dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les seves dades personals de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Precisió: mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
  Seguretat de les Dades: anem a aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell adequat de seguretat en relació amb els riscos que presenti el tractament i la naturalesa de les dades que hagin de protegir-se. Aquestes mesures s’estableixen per a la prevenir de qualsevol divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i Rectificació: anem a tractar les seves dades personals d’acord amb els seus drets de privacitat.
 • Conservació: conservarem les seves dades personals de manera coherent amb les lleis i normatives de protecció de dades aplicables i no més del necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Les transferències internacionals: garantirem que totes les dades personals transferits fora de la UE / EEE està adequadament protegit.
 • Tercers: garantirem que l’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting Directe i galetes: ens assegurarem el compliment de la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

 

3. TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: QUÈ DADES PERSONALS RECOLLIM I QUINS SÓN ELS ASPECTES JURÍDICS?

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l’informarem amb claredat de quina dades personals recollim. Aquesta informació li serà proporcionada a través d’un avís de privacitat separat que, per exemple, s’inclourà en serveis específics (inclosos els serveis de comunicació), butlletins electrònics, recordatoris, enquestes, ofertes, invitacions per a esdeveniments, etc.
Tingueu en compte que, d’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals poden processar si:

 • ens ha donat el seu consentiment a l’efecte d’el tractament (tal com es descriu en l’avís de privacitat relacionat amb aquest tractament en particular). Per evitar dubtes, sempre tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment; o
 • és necessari per a l’execució d’un contracte de què ets part; o
 • amb aquest tractament, busquem un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat. Aquest interès legítim se li comunicarà degudament a l’avís de privadesa relacionat amb aquest tractament en particular.
 • és requerit per la llei

4. PER QUÈ FINS PROCESSEM SEVES DADES PERSONALS

Només tractem les seves dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no tractarem les seves dades personals de forma incompatible amb aquests fins.

La fi de cada tractament de les seves dades personals estarà clarament definit en l’avís de privacitat específic relacionat amb aquest tractament en particular. Es podrà accedir a aquest avís de privacitat, per exemple, en un lloc web o portal, en una aplicació, en un butlletí electrònic, etc.).

5. ACCÉS A LES TEVES DADES PERSONALS

Vostè té el dret a accedir a les dades personals que tenim sobre vostè i, si aquestes dades personals són inexactes o incompletes, per sol·licitar la rectificació o supressió d’aquestes dades personals. Per a més informació en relació amb els seus drets de privacitat o desitja exercir qualsevol d’aquests drets, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’electrònica: info@laurariera.net

 

6. DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES

Mantindrem les seves dades personals d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Només es conservaran les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per complir amb el que disposa la legislació aplicable o per als fins per als quals es processen les seves dades personals.

Per obtenir informació sobre quant temps és probable que es guardin certes dades personals abans d’eliminar-los dels nostres sistemes i bases de dades, contacti’ns a través del mail: info@laurariera.net

 1. SEGURETAT DE LES DADES

Les seves dades personals només podran ser processats per un tercer si l’encarregat de tractament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per complir amb el compromís de seguretat en el tractament de dades.

Mantenir la seguretat de les dades significa protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat seves dades personals:

 • (A) Confidencialitat: anem a protegir les seves dades personals per a evitar la seva divulgació a tercers.
 • (B) Integritat: anem a protegir les seves dades personals perquè no siguin modificats per tercers no autoritzats.
 • (C) Disponibilitat: ens assegurem que les persones autoritzades puguin accedir a les seves dades personals quan sigui necessari.

8. ÚS DE COOKIES I SERVEIS SIMILARS

Utilitzem cookies en els nostres llocs web. Això ens ajuda a brindar-li una millor experiència quan navega en el nostre lloc web i també ens permet fer millores al nostre lloc.

Per a més informació sobre l’ús de galetes i sobre com evitar-los, podeu consultar la nostra política de cookies, disponible a www.laurariera.net

9. ÚS DE XARXES SOCIALS

Si un nom d’usuari específic en una xarxa social com el seu nom d’usuari de Facebook, Instagram o Twitter, LAURA RIERA registrarà les dades disponibles en aquestes xarxes socials i per al que expressament ha permès la comunicació a través de l’aplicació seleccionada.
LAURA RIERA en ocasions facilita la publicació de les dades (personals) a través de les xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook. Aquests mitjans de comunicació social tenen les seves pròpies condicions d’ús que vostè està obligat a tenir en compte i observar si fa ús d’ells.

La publicació en mitjans socials pot tenir conseqüències (no desitjades), inclosa la impossibilitat de retirada en un breu temps de la distribució de la seva privacitat o la de les persones les dades es comparteixen. Ha de tenir en compte aquestes conseqüències, per a les que vostè està prenent la decisió sobre la publicació en aquests mitjans. LAURA RIERA no accepta cap responsabilitat en aquest sentit.

10. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable. En cas de contradicció entre el que està escrit en aquesta Política i els requisits en la llei de protecció de dades aplicable, la normativa de protecció de dades aplicable tindrà prioritat.

LAURA RIERA pot modificar aquesta Política en qualsevol moment. ot verificar aquesta Política periòdicament a www.laurariera.net per informar-se sobre qualsevol canvi.

Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar